Volg ons:       

4 Fases van Dementie & Zorgpony.nl

Bij Zorgpony.nl bezoeken we mensen met een vorm van dementie. Omdat iedereen anders is en deze ziekte bij iedereen een andere uiting heeft, hebben we in het kort geprobeerd in kaart te brengen wat onze Zorgpony’s voor deze mensen kunnen betekenen. Ze doen veel en veel meer, wat niet goed in woorden is uit te drukken. Maar zij voelen precies aan wat kan, niet kan en nodig is voor de persoon die ze ont-moeten.

De fases zijn bij de mensen vaak niet zo zwart / wit, we houden rekening met de verschillende fases en uitingsvormen van de mensen. Niet onbelangrijk is om vooraf met u te delen; dat we het vaak tegen komen dat we mensen zien wisselen van overgangsfases. Soms is iemand helemaal in zichzelf gekeerd, maakt de zorgpony contact en er komt wel een reactie. De zorgpony is in staat om sommige mensen uit een moment te halen waar ze ‘vast’ in zitten. Alleen dat is alleen al een hele bijzondere gebeurtenis, maar zeker ook prettig voor familie om dit te ervaren.


Fase 1 Cognitieve fase / het bedreigde IK

Zorgpony’s helpen mensen te ontspannen in deze fase. Door beroep te doen op wat iemand wel nog kan en weet, geeft dit het gevoel van eigen regie kunnen en mogen voeren. Dit helpt te ontspannen, weer even in je kracht komen te staan. Niet geconfronteerd worden, maar genieten van het nu. Of herinneringen van vroeger ophalen die de bewoner als prettig ervaart. We zien mensen opbloeien als ze hun verhaal mogen doen over iets wat zij weten! Aanrakingen met de pony zijn veilig en dragen dan ook bij aan een goed basisgevoel van veiligheid. De zorgpony wijst niet af en oordeelt niet.

Fase 2 Emotionele fase/ het verdwaalde IK

Zorgpony’s spreken de primaire behoeften aan; liefde bieden/ ervaren, nabijheid, gevoel van veiligheid door iets vertrouwds in een soms onbekende omgeving. De zorgpony’s spiegelen soms de interne emoties van bewoners, daarmee wordt er soms een ingang gevonden om deze onrust te kunnen en mogen uiten. Emotionele reacties mogen er zijn. (Validation) Zorgpony’s bieden warmte, liefde en affectie op een gezonde manier. Er wordt vaak ook al energetisch gecommuniceerd met de zorgpony, mensen voelen een binding met de zorgpony. Deze binding zorgt er vaak voor dat Reminiscentie gesprekken op gang komen. Met effecten van het (weer) in contact kunnen komen met het eigen lichaam en soms zelfs even de omgeving. Ontspanning, gesprekjes ( ondanks ze niet altijd te begrijpen zijn voor de begeleiders) worden serieus benaderd en in de waarde gelaten.

De pony’s prikkelen de zintuigen; horen, zien, voelen, ruiken waardoor het een sensomotorische activiteit kan zijn voor mensen. We proberen rekening te houden met kleurcontrasten, zodat u het ook kunt zien. Ook zien we vaak dat personen die wat passief zijn in hun ziekte, wel die ene extra beweging willen maken. Soms is de activiteit erg intensief in verband met de concentratie, de zorgpony en begeleiders houden hier rekening mee. De zorgpony’s dragen dekjes op hun rug met hun naam, zodat ze de naam kunnen lezen/ herinneren.

Fase 3 Psychomotore fase / Het verborgen IK

Voor de bewoner is het lastig om nog contact te maken. Zorgpony begeleiders lezen in het gezicht en lichaamstaal zo goed mogelijk af of de bewoner in contact wilt komen met de zorgpony. Wanneer de bewoner dit wil, zullen ze de warmte van de zorgpony waarderen. Vaak ontvangt de omgeving een lach of even intens oogcontact met de bewoner. Tijdens het contact maken we herhalende bewegingen, dit helpt om te ontspannen. Soms worden er pogingen gedaan tot communiceren met gebaren of geluiden. Omgeving ziet vaak dat er intern, herinneringen opgehaald worden. De aanwezigheid van de zorgpony is vaak al genoeg om onrust te stoppen.

Fase 4 Zintuigelijke fase / Het verzonken IK

We zetten in op aangename gewaarwording, zorgpony begeleiders praten met zachte tonen. De warmte die uit de neus van de zorgpony komt wordt als prettig ervaren. Heel soms word er toch nog een primaire reactie van het lichaam gegeven. Het bewegen van de vingers over of tegen het neusje van de zorgpony, zien we soms gebeuren. Soms is een aanraking van de pony met de hand ook goed om te helpen met ontspannen, het biedt warmte die uw handen ook nog waarnemen. Waardoor er aan de primaire behoeften wordt voldaan.

Wilt u meer leren over dementie en de verschillende vormen van dementie? neemt u dan een kijkje op de website van dementie.nl