Volg ons:       

Validation & Zorgpony.nl

Validation is een methode, een humanistische benadering die verwant is aan de Realiteits Oriëntatie Training (ROT). Om met name de ouder wordende dementerende mens vanuit haar/zijn eigenheid kansen te bieden op het zo concreet mogelijk vasthouden van zelfstandigheid en eigen communicatiemogelijkheden. Het accepteren van en een respecterende houding naar de ouder wordende medemens zoals deze zich presenteert is basisvoorwaarde. Daar horen alle bijkomende kenmerken bij! Desoriëntatie, terugkeer naar het verleden, fantasie, onbereikbaarheid, doen een beroep op een funderende ervaring van veiligheid. Er is oprechte aandacht voor de individuele situatie en voor de groepssituaties. Door zorgvuldig luisteren, (mee)kijken, volgen (oogcontact), lichaamssignalen leren lezen, e.d., komen de innerlijke belevingen beter in beeld en worden deze beter begrepen. De ondersteuner gaat dus mee terug in de tijd, mee in de verwoording van innerlijke ervaringen of verhalen, om de onderliggende thema’s uit het leven van deze persoon scherper te krijgen.

Hierdoor ontstaan aanknopingspunten voor de inrichting van de eigen leefomgeving, veiligheid en vertrouwen, waardoor de betrokkene ook zelf beter in staat is daar meer eigenheid aan te ontlenen: minder spanningen, meer ervaren gevoel van welbevinden. De zorgpony's brengen met regelmaat dit soort processen op gang door hun aanwezigheid in de woonkamer en in het individuele contact met mensen! Dit helpt de bewoner en personeel om het welzijn van de bewoner te verbeteren.

Meer info over Validation? Kijkt op www.validation.nl