Volg ons:       

Verantwoorde inzet van zorgdieren

Het is belangrijk dat projecten met zorgdieren op een professionele manier worden aangepakt. Er bestaan immers, naast veel voordelen, ook risico’s. Om te zorgen voor een positief effect en het welzijn van zowel de cliënten als de zorgdieren zelf te waarborgen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zorgpony.nl houdt zich aan de richtlijnen van IAHAIO. (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) En is zorgpony.nl lid van Stichting AAIZOO in Nederland.

Veiligheid en gezondheid

De dieren en begeleiders die ingezet worden voor AAA, AAI of AAT, zoals het afleggen van huisdierbezoeken, worden zorgvuldig geselecteerd. De dieren moeten goed gesocialiseerd zijn en mogen absoluut geen agressief of afwerend gedrag vertonen en de begeleider moet het dier goed onder controle hebben. Dat is belangrijk voor de veiligheid van de bewoners of patiënten in een instelling, maar ook voor de dieren zelf.

Natuurlijk moet er ook rekening worden gehouden met de gezondheid van diegenen die een huisdier op bezoek krijgen. Zowel ouderen als zieken zijn sneller vatbaar voor infecties en andere overdraagbare aandoeningen (zoönosen). Dat betekent dat de dieren die geselecteerd zijn, volledig gezond moeten zijn. Ze moeten het hele jaar door goed behandeld worden tegen vlooien, wormen en andere parasieten en mogen geen huidklachten zoals schimmels hebben. Afwerend gedrag zoals krabben of bijten moet voorkomen worden. Onze dieren worden dan ook met regelmaat gecontroleerd door een dierenarts die gespecialiseerd is in paarden & pony's, voor een gezondheidsverklaring.

Welzijn van de zorgdieren

Ook voor het welzijn van het zorgdier zelf is een goede selectie van geschikte dieren van belang. Zorgdieren moeten goed kunnen omgaan met allerlei nieuwe situaties, moeten heel goed gesocialiseerd zijn met allerlei soorten mensen en kinderen en snel kunnen herstellen als ze eens ergens van schrikken. Ze moeten gewend worden aan allerlei soorten aanrakingen, vreemde geluiden en het vooral ook leuk vinden om met mensen om te gaan. Ook het heen en weer reizen en een tijd in de trailer moeten blijven kan voor een dier een belasting zijn.

Zorgdieren moeten bovendien steeds de keuze blijven houden of ze de mensen die zij bezoeken ook willen benaderen en contact met hen willen maken, en niet gedwongen worden om zich te laten aaien. Ze moeten na de bezoeken of tussen sessies door voldoende tijd krijgen om tot rust te komen of juist hun energie kwijt te raken. Er moet ook drinkwater beschikbaar zijn. Daarom heeft zorgpony.nl gesteld dat bezoeken die voor 1,5 uur geboekt worden, een duur hebben van 1 uur en 45 min. Omdat onze pony’s na 45 minuten werken een pauze krijgen van 15 min, waarbij ze ook de kans krijgen om te drinken.

Maar welzijn van onze dieren is niet alleen belangrijk als we op bezoek zijn. Ook thuis wordt daar dagelijks veel aandacht aan geschonken. Zo krijgen onze pony’s dagelijks een schone stal, met voldoende ruwvoer, buitenlucht en beweging. Leven ze in een kudde en wordt er halfjaarlijks een paarden welzijn check gehouden bij de SRP (sector raad paarden), voor verbeterpunten op alle gebieden van hun welzijn.

Opleiding van de begeleiders

Van de begeleiders van zorgdieren wordt veel gevraagd. Zij moeten in de eerste plaats veel over hun dier weten en het dier goed kunnen ‘lezen’. Alleen dan kunnen ze ingrijpen als dat nodig is en het gedrag van hun dier zo sturen dat alles voor zowel de cliënten als de zorgdieren goed blijft verlopen. Bovendien moeten ze ook goed kunnen omgaan met de mensen die zij met hun dier bezoeken en begrip hebben voor wat deze mensen wel en niet kunnen of willen. Wat er mogelijk is, kan per doelgroep verschillen en de begeleider moet daar goed op in kunnen spelen en weten voor welke doelgroepen zijn of haar pony geschikt is of juist niet.

Er is daarom een gerichte opleiding nodig om samen met een pony op een verantwoorde manier aan de slag te gaan in de zorg. Vrijwilligers die soms met Zorgpony.nl mee komen, staan ten alle tijden onder de supervisie van een goed opgeleide zorgpony begeleider.